WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


  ชื่อ ศูนย์สาธิตการเพาะ และ แปรรูปเห็ดหอม บ้านบุไทร

ที่อยู่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านบุไทร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

ติดต่อ ประธานกลุ่ม นายสมบูรณ์ สิงกิ่ง โทร. 09 - 2853044

ประเภท แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การผลิตเห็ดหอม และ เห็ดอื่น ๆ
 ปี 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบต้นแบบหมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดหอม ไปยังพื้นที่บ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว ภายใต้การสนับสนุนของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยเข้าไปดำเนินการให้การสนับสนุนการสร้างโรงผลิตก้อนเห็ดให้แก่ชุมชน จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กำหนดรูปแบบวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์การผลิต สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และจัดการฝึกอบรมโดยมีการนิเทศงานอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อผลิตเห็ดหอม โดยใช้เทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น ช่วยให้สามารถผลิตเห็ดหอมในที่ไม่หนาวเย็นได้ตลอดปี ผลจากความร่วมมือของทุกฝ่ายพบว่าเกษตรกรสามารถผลิตและทำธุรกิจชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยเกษตรกรกว่า 20 ราย สามารถยึดการเพาะเห็ดหอมเป็นอาชีพหลักได้ ถือว่าพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เห็ดหอมสดจากหมู่บ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี จึงขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักในเวลาไม่นานในฐานะสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลายเป็นหนึ่งในเมนูสุขภาพของผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหารในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมักเรียกหาติดไม้ติดมือกลับบ้าน

บริการ นอกจากท่านจะสามารถเข้าเยี่ยมชม และ เรียนรู้ เทคนิคการผลิต ที่ถูกต้องได้ทุกวัน โดยเกษตรกรผู้รู้จริง แล้ว ท่านก็จะสามารถซื้อเห็ดหอมสด ๆ รวมทั้งเห็ดแปรรูปต่าง ๆ จากกลุ่มเกษตรกรโดยตรงได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ เห็ดหอมสด เห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดหูหนู และ อื่น ๆ รวมทั้งเห็ดแปรรูปต่าง ๆ

   

  เยี่ยมชม ศูนย์สาธิตการเพาะ และ แปรรูปเห็ดหอม บ้านสุขสมบูรณ์

การเดินทาง การเดินทางสู่ที่ทำการ อบต. ไทยสามัคคี โดยรถยนต์สามารถมาได้ 2 ทาง คือ

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางองครักษ์-นครนายก-ปราจีนบุรี ระยะทางรวมประมาณ 200 กิโลเมตร ถึงสี่แยกกบินบุรีใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 (กบินทร์บุรี- วังน้ำเขียว - นครราชสีมา) อีกประมาณ 55 กิโเมตร ก็จะถึงตลาดศาลเจ้าพ่อ (ตลาด 79) อำเภอวังน้ำเขียว เลยมาอีก 4 กิโลเมตร ที่หลักกิโลเมตร 59 ให้แยกขวาเข้า บ้านบุไผ่ และ ไทยสามัคคี ที่ห่างจากถนน 304 ประมาณ 6 กิโลเมตร ขับขี่สะดวกสบายตลอดเส้นทาง
เส้นทางที่ 2 จากนครราชสีมาใช้เส้นทางปักธงชัย - วังน้ำเขียว ตามถนนสาย 304 ระยะทาง 80 กิโลเมตร หลังจากผ่านที่ทำการของอำเภอ และ โรงพยาบาลวังน้ำเขียวมา ที่หลักกิโลเมตร 59 ให้แยกซ้าย เข้า บ้านบุไผ่ และ อบต.ไทยสามัคคี ห่างจากถนน 304 ประมาณ 6 กิโลเมตร เส้นทางสะดวกขับสบายตลอดเส้นทาง

แผนที่ คลิ๊ก ดูแผนที่เดินทาง